Basketbalový klub mládeže SPU NITRA

Basketbal - mládež- chlapci

Adresa

Basketbalový klub mládeže SPU NITRA
Železničiarska 15
NITRA 94901

ŠH SPU NITRA
ZŠ Škultétyho Nitra
ZŠ kráľa Svätopluka Nitra
ZŠ Nábrežie mládeže Nitra
ZŠ Beethovenova Nitra
ZŠ Benkova Nitra

Štatutár: 
Ing. Miroslav Saráz
MUDr. Andrea Miháliková

www.bkmspunitra.sk
bkmspunitra@gmail.com

Členovia

Počet športujúcich v klube: 120
Počet členov klubu: 63
Deti a mládež (4 -16 r.): 49
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 14

Úspechy klubu

2015/16 -  Majster  Slovenska  -  v kategórií starší mini žiaci

2016/17 -  Majster  Slovenska  - v kategórií starší mini žiaci