BK Nitra

Bedminton

Adresa

BK Nitra
Lúčna1
94901Nitra

BK Nitra

Štatutár: Ing. Marek Neuman
marekN7@gmail.com ; bknitra.akademia@gmail.com
+421 915 447154

FB: https://www.facebook.com/bedmintonova.akademianitra.5

Členovia


Počet športujúcich v klube: 35 
Počet členov klubu: 25
Deti a mládež (4 -16 r.): 15
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 8
Nad 35 r.: 12

Bknabor