HK NITRA KRASO

Krasokorčuľovanie

Adresa

HK NITRA KRASO
Jesenského 2
949 01 Nitra

Zimný štadión – Nitra Aréna

Predseda klubu: Petr Mušinský

www.krasonitra.sk
info@krasonitra.sk
vybor@krasonitra.sk
0905 788 474 - p. Mušinský

Členovia

Počet športujúcich v klube: 41 členov a cca 60 detí na verejnej škole korčuľovania
Počet členov klubu: 41 (pretekári) + 30 neaktívny (rodičia)
Deti a mládež (4 -16 r.): 35
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 6

História klubu

Krasokorčuľovanie v starobylej Nitre má dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1912 sa v Nitre pestovalo krasokorčuľovanie, ktoré v tom čase nebolo organizovaným športom. V tom čase mu holdovala len hŕstka nadšencov, ale už v roku 1919 bol založený Krasokorčuliarsky oddiel. Medzi  jeho prvých členov a pretekárov patril Gonda, Dúbravický, Baráth, Jeney, Ötvöšová. Korčuľovať sa začalo na Gisserovom kúpalisku a neskôr na novom prírodnom ľade AC Nitra v roku 1957.

Kľúčovou osobnosťou pri vzniku tohto športového odvetvia ako organizovaného športu v Nitre sa stal pán Viliam Gonda, ktorého objavil už v roku 1922 majster Európy Dr. Gyurman.

Novodobé dejiny začalo krasokorčuľovanie písať až v povojnových rokoch. Od roku 1950 sa venovalo tejto činnosti niekoľko ľudí pod vedením pána Vojtecha Hagaru. V tomto roku bol tiež založený krasokorčuliarsky oddiel TJ Štadión Nitra. Spolu s pánom Baráthom sa venovali zo začiatku len sólovému korčuľovaniu  a až následne začali vznikať tanečné páry. Boli to dvojice: Milan Dobrovský a Eva Hagarová – Tkáčová, Ľudovít Perina a Dana Vrabcová – Krčulová, Ladislav Branikovič a Soňa Turbová. Medzi jednotlivcov v tom období patrili Fečer, Čászar a spolu s nimi korčuľovalo v jednotlivcoch ešte 20 až 30 detí. Po skončení ich pretekárskej činnosti sa všetci stali trénermi nitrianskej mládeže.

Veľký rozmach krasokorčuľovania v meste pod Zoborom  nastal v období rokov 1959 – 1964. K výrazným individualitám  tohto obdobia patrili najmä Juta Bartová, Julka Rakovská, Eva Zrubcová, Helena Hagarová, Eva Tordová, Nora Kutalíková, Zlatica Kollárová, Ľubica Moravčíková, Alojz Vencelík, Dana Olajošová, Alžbeta Kollárová, Gabika Kutalíková, Stela Juháriová, Nora Kamenská. V tomto období sa usporadúvali tzv. trojstretnutia Nitra, Trnava a Trenčín. V nasledujúcich obdobiach boli objavené výrazné talenty ku ktorým patrili Iveta Illíková, Beáta Bajová, Božene Sobčáková, Peter Javor a Kveta Matejová. Vznikom tanečného páru Sobčáková – Javor, neskôr Hagarová – Javor sa nitrianske korčuľovanie dostalo do povedomia československej športovej verejnosti, pretože sa pod vedením trénera pána Vencelíka zúčastnili majstrovstiev ČSSR. Prvou hviezdičkou nitrianskeho krasokorčuľovania bola Kveta Matejová, ktorú trénoval pán Branikovič, a ktoré sa zúčastnila majstrovstiev Československa. V tomto období sa zažala v Nitre aj éra nástupu školených trénerov krasokorčuľovania. K prvým trénerom v Nitre patrili pán Alojz Vencelík a pani Zlatica Kollárová – Bielická. Trénerské skúsenosti chodila do Nitry odovzdávať tiež pani Julka Golonková spolu s pani Evou Grožajovou – Bergerovou. Nová tvár na nitrianskom ľade spomedzi trénerov bola pani Dr. Elena Luknárová – Christová.

Prvým predsedom nitrianskeho oddielu bol pán Hagara, ktorý pôsobil súčasne ako tréner. V roku 1974 bol krasokorčuliarsky oddiel TJ Štadión Nitra včlenený do TJ AC Nitra. V tomto období pracoval ako predseda pán Novotný, následne pán Száraz. V roku 1976 bol oddiel premenovaný na TJ Plastika Nitra. V roku 1978 sa stal predsedom oddielu pán Anton Ligač, ktorý v tom istom období pôsobil aj ako predseda výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. V tomto období začala pôsobiť v Nitre ako profesionálny tréner pani Liana Drahová (bronzová medailistka z majstrovstiev Európy 1974). Oddiel mal v tom čase registrovaných 68 členov. Najvýraznejšími reprezentantami oddielu boli v tom čase Ligač, Okoličányi, Buchová, Tóthová, Pilajová, Dankovičová, sestry Lendelové a Bačinská. Skutočnosť, že sa niektorí pretekári prebojovali na majstrovstvá  Československa spôsobila, že nitriansky oddiel patril k najlepším na Slovensku.

V nasledujúcich rokoch vzniklo školské športové stredisko, v spolupráci s ktorým prebiehal výber talentovanej mládeže. Do popredia výkonnostného rastu sa v tom období dostávajú Zuzana Okoličányiová, Ingrid Reptíková, Zuzana Nagyová a Katarína Vaculová. Po prestávke opätovne do oddielu nastupuje trénerka Liana Drahová, ktorá však po troch rokoch odchádza na zahraničné angažmá.  V roku 1990 sa názov oddielu opätovne mení na TJ AC Nitra. Najbližšie roky boli poznačené vznikom nového klubu v Nitre. Aj napriek udalostiam, ktoré výrazne ovplyvnili krasokorčuľovania v Nitre, oddiel vďaka niekoľkým, krasokorčuliarskemu športu, oddaným ľuďom prežíva. Vďaka angažovanosti členov klubu prichádza do Nitry posila v podobe trénera pána Andreja Efremova, ktorý spoločne s pani Elenou Christovou prispel k opätovnému výkonnostnému rastu pretekárov. V roku 1995 prichádza k výmene na poste hlavného trénera a nastupuje pán Vadim Mousine.

Klub okrem športovej prípravy pretekárov, každoročne organizuje súťaž pod názvom  Veľká cena Nitry. Toto obdobie prináša stabilitu, výkonnostný rast pretekárov, ale aj spoluprácu so špičkou svetového krasokorčuľovania. Na seminároch sa objavovali také osobnosti ako napríklad Artur Dmitriev, dvojnásobný olympijský víťaz v športových dvojiciach a Rashid Kadyrkaiev. V tomto období prichádza do Nitry aj prvý zahraničný pretekár Igor Macypura. K najvýraznejším pretekárom v tomto období patrili Alexandra Ozorovská, Juraj Sviatko, Zuzana Babjaková – Paurová (reprezentantka SR), či Simona Ocelková. V roku 2005 sa klub pripája k hokejovému klubu a mení názov na HK NITRA KRASO, pod ktorým pôsobí až do dnes.

V súčasnosti pôsobí v klube okolo 40 pretekárov vo všetkých vekových kategóriách, vrátane reprezentanta SR Michaela Neumana, ktorý SR reprezentoval aj na posledných Majstrovstvách Európy, či na zimnej univerziáde. Sezóna 2016-2017 bola pre HK NITRA KRASO veľmi úspešná a pretekárom sa podarilo na majstrovstvách Slovenska získať viaceré medailové umiestnenia. V súčasnosti pôsobia v klube nasledovní tréneri: Zuzana Drnzíková, Marcela Sitárová, Alojz Vencelík a Lenka Dankovičová. K najvýraznejším nitrianskym pretekárom posledných rokov patria v mužskom korčuľovaní už spomínaný Michael Neuman, či Simon Fukas, ktorý nás reprezentoval na zimnom olympijskom festivale mládeže. V ženskom krasokorčuľovaní sú to Izabela Frišová, Lucia Štefanková, Soňa Mušinská, Lucia Šurmanová, Katarína Stračárová, Patrícia Lincmaier, Rebeka Mániová. K talentovaným nádejám patria napríklad Patrícia Elisabete Černíková, Paulína Bieliková, Barbora Jaklovská, Natália Šupková, Lucia Bojdová, Katarína Drnzíková, Nina Stopová a Lucia Rimešová. V klube pôsobí pod vedením pani Sitárovej aj skupinka interpretačného korčuľovania, v ktorej momentálne trénujú Kristína Keleová, Patrícia Petráková, Alexandra Pindjaková, Nataša Vernarcová, Katarína Kleštincová, Laura Ťapušíková, Hanka Šalkovská, Kira Kratochvílová, Valentína Tábiová, Lea Pohrebovičová. Pod hlavičkou nášho klubu začína pôsobiť aj nová športová dvojica v podobe Terezky Zendulkovej a Simona Fukasa.

Pretekári sa každoročne zúčastňujú na viacerých medzinárodných podujatiach doma i v zahraničí. Už štvrtý rok zástupkyne nášho klubu participujú ma medzinárodnom projekte ISU Development Program, ktorý je organizovaný medzinárodnou korčuliarskou úniou. Zúčastňujú sa ho zástupcovia 8 krajín. Náš klub zastupuje za pretekárov Lucia Štefanková a za trénerov Zuzana Drnzíková.  Pani Drnzíková popri trénerskej činnosti, vykonáva aj činnosť medzinárodného rozhodcu (technického špecialistu) a začiatkom júna 2017 bola zároveň zvolená za člena do výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.

Klub sa okrem športového rozvoja pretekárov venuje aj výučbe korčuľovania pre širokú verejnosť prostredníctvom školy korčuľovania. Škola korčuľovania je organizovaná pod záštitou klubu HK NITRA Kraso a prebieha každoročne od novembra do februára. Škola sa teší veľkému úspechu u detí i rodičov a každoročne ju absolvuje okolo 60 detí z Nitry a okolia.