Kontakt

Mesto Nitra
949 01 Nitra 
Slovakia
+421 903 123 456 
ems2018@mestonitra.sk

Kontakt pre novinárov a médiá

PhDr. Andrej Jančovič  
+421 37 6502 386
jancovic@msunitra.sk