Mesto Nitra - EMŠ 2018

Snahou mesta bude prilákať k športu čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie a takisto návštevníkov. Mesto chce svojimi aktivitami prilákať aj ľudí, ktorí nešportovali alebo športovali len zriedkavo. Rok 2018 bude patriť hlavne športu a jeho propagácii. Týmto titulom by sme chceli zviditeľniť mesto doma aj v zahraničí.

Chcodecka Nitra 2016

Primátor mesta Nitry, Jozef Dvonč, informoval Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 9.3. 2017 o snahe mesta kandidovať na titul Európske mesto športu. Mesto Nitra sa v marci 2017 skontaktovalo so sekretariátom ACES Europe, ktorý definoval potrebné kroky ku kandidatúre mesta na uvedený titul. Dňa 31.3. bol prezidentovi ACES Europe, pánovi Lupattellimu, zaslaný list podpísaný primátorom o záujme kandidovať na titul Európske mesto športu 2018. ACES Europe akceptoval záujem a dňa 5.4.2017 boli zaslané podpísané pravidlá ku kandidatúre. V ďalších týždňoch prebehla komunikácia medzi mestom Nitra a sekretárom ACES Europe pánom Hugom Alonsom. 

V zmysle pravidiel bol za kandidatúru zaplatený poplatok vo výške 1 800,- € z rozpočtu mesta. Povinný poplatok za reklamné práva ACES Europe vo výške 7 000,- € bude uhradený sponzorsky. Návšteva hodnotiacej komisie je naplánovaná v dňoch 15.9. – 17.9.2017, kedy sa rozhodne o zisku titulu. Výsledok hodnotenia bude známy do dvoch týždňov. V prípade úspechu bude mestu Nitra odovzdaná v novembri 2017 vlajka s titulom Európske mesto športu 2018. 

Mesto Nitra v kandidatúre podporili listami nasledovné inštitúcie: predseda vlády SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralymijský výbor, Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja, Asociácia športu pre všetkých a Slovenská asociácia univerzitného športu.

Dňa 25.5.2017 sa uskutočnilo stretnutie, na ktoré boli pozvané všetky športové kluby a združenia. Primátor Jozef Dvonč im predstavil kandidatúru na titul Európske mesto športu a požiadal prítomných zástupcov klubov o podporu a spoluprácu. Športové kluby vyjadrili podporu mestu a nemali výhrady voči kandidatúre.

V mesiaci máj sa uskutočnila súťaž na logo Európske mesto športu. Do súťaže sa zapojilo 5 subjektov, ktoré predložili viaceré grafické návrhy. Členovia hodnotiacej komisie vybrali návrh Tomáša Beloviča. Logo sa bude používať počas celej kandidatúry a v prípade zisku titulu, aj celý rok 2018.

Dňa 9.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie s nádejnými ambasádormi projektu.  Všetci oslovení prejavili záujem pomôcť a podporiť mesto v kandidatúre a k získaniu titulu Európske mesto športu. Ambasádormi projektu budú: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži a  Peter Varinský. Hlavnou úlohou ambasádorov bude šíriť myšlienku Európskeho mesta športu medzi verejnosťou, prilákať občanov k športovaniu, zúčastňovať sa športových podujatí, besied a prednášok.