11. augusta 2017

Ambasádori projektu

Celý projekt budú zastrešovať ambasádori, ktorí sa budú snažiť propagovať šport medzi širokou verejnosťou. Stretnutie s ambasádormi sa uskutočnilo dňa 9.6.2017, kde všetci oslovení vyjadrili podporu projektu a vyjadrili sa, že sa budú snažiť prispieť svojím postavením k rozvoju športu v meste Nitra. Ambasádormi projektu sa stali: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži a po mediálnej stránke Peter Varinský.

Ems 7