11. júna 2018

Bedmintonová súťaž pre deti ZŠ a ich rodičov

BK Nitra organizuje bedmintonovú súťaž pre deti ZŠ a ich rodičov. Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce  ZŠ mesta Nitra a širšieho okolia a ich rodičia
Jedná sa o turnaj štvorhier, kde dvojicu bude tvoriť dieťa + dospelá osoba .

Bk Nitra Turnaj

Usporiadateľ:         BK Nitra – bedmintonový klub
Termín:                   17. júna 2018 (deň otcov)
Prezentácia:            9,00-9,30 hod.
Začiatok súťaže:     9,30 hod.
Vrchný rozhodca:   Ing. Marek Neuman
Miesto konania:      Športová hala ZŠ Tulipánová, Nitra
    
Vek súťažiacich:
Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce  ZŠ mesta Nitra a širšieho okolia a ich rodičia
Jedná sa o turnaj štvorhier, kde dvojicu bude tvoriť dieťa + dospelá osoba (najlepšie rodič).

Podmienky štartu:
Halová obuv a súťažiaca dvojica v zložení: dieťa + dospelá osoba

Štartovné: 5,- Eur za dvojicu

Vyhodnotenie: 
Úspešné dvojice umiestnené na 1. – 3. mieste budú odmenené cenami a medailami.  
                          
Rôzne:
Bedmintonové košíky zabezpečí organizátor
Možnosť zapožičania rakety
Za zdravotný stav detí zodpovedá sprevádzajúca dospelá osoba
Každý účastník musí mať preukaz poistenca
Za odložené veci organizátor nezodpovedá
Občerstvenie + pitný režim zabezpečí organizátor, vlastné pekárenské výrobky sú vítané
Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií !!!

záväzné prihlásenie formou mailu zašlite do 15.06.2018 na adresu: bknitra.akademia@gmail.com