09. novembra 2018

Dajme spolu gól

Do projektu SFZ „Dajme spolu gól“ sú z mesta Nitra zapojené MŠ Platanová 3, MŠ Nábrežie Mládeže 7, MŠ Párovská 36 a MŠ Ľ. Okánika 6. Hlavnou úlohou projektu je popularizovať futbal medzi deťmi materských škôl vo veku 5- 6 rokov.

Dajme Gol

Do projektu SFZ „Dajme spolu gól“ sú z mesta Nitra zapojené MŠ Platanová 3, MŠ Nábrežie Mládeže 7, MŠ Párovská 36 a MŠ Ľ. Okánika 6. Hlavnou úlohou projektu je popularizovať futbal medzi deťmi materských škôl vo veku 5- 6 rokov, s cieľom ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, osvojenie si základných pohybových návykov, rozvoj pohybových schopností a kognitívnych funkcií detí, motivovať deti k športovej aktivite, vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite- futbalu, hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a samotnej hry- futbalu, získať pre futbal čo najviac detí z materských škôl pre futbalové kluby v meste. Pohybové aktivity  si deti pod vedením profesionálnych  futbalových trénerov s radosťou užívajú pravidelne raz týždenne.