28. marca 2018

Gymnastické náradie pre základné školy

V priebehu dní 26.3.-28.3.2018 boli na základné školy doručené pomôcky na gymnastické cvičenie.

Gymnastika 3
Gymnastika 2

Mesto Nitra zakúpilo pre všetky základné školy gymnastické náradie, ktoré bude slúžiť pre žiakov na rozvoj pohybových činností. Do budúcna je v pláne zakúpiť gymnastické pomôcky aj pre materské školy. Touto cestou sa mesto snaží šíriť základy športu, v tomto prípade gymnastiky medzi širokú verejnosť. Projekt gymnastického náradia je financovaný z rezervy predsedu vlády SR, ktorú Mesto Nitra získalo ako Európske mesto športu 2018.