28. máj 2018

Materská škola Golianova hostila športovú olympiádu

Dňa 24.5.2018 sa na pôde MŠ Golianova konala športová olympiáda, na ktorej sa zúčastnili deti z ďalších dvoch materských škôl a to z MŠ Dolnočermánska a MŠ Rázusová. Úvodným ceremoniálom si deti spestrili súťažný deň a následne sa pustili do športových disciplín. Deti súťažili v behu na 25 metrov, v hode do diaľky a v skoku do diaľky. Po spočítaní všetkých bodov sa na prvom mieste umiestnila MŠ Golianova, druhé miesto obsadila MŠ Dolnočermánska a na tretom mieste MŠ Rázusová. Nielen súťažiaci si užili športový deň, ale aj deti, ktoré povzbudzovali svojich kamarátov.

Img 5464