10. februára 2018

Návrhy na oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 2017

Návrhy na oceňovanie svojich najúspešnejších športovcov, môžu športové kluby alebo jednotlivci zasielať práve v týchto dňoch.

Ocenovanie Nahlad

Uplynulý rok 2017 je už síce definitívne za nami a v súčasnosti už v mnohých športoch prebiehajú tohtoročné súťaže ale vyhodnotenie tých minuloročných je stále aktuálnou témou. Športovcov, ktorí zaznamenali významný úspech v minulom roku bolo v našom meste dosť a preto sa 28. ročník oceňovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov uskutoční už tradične v marcovom termíne. Oceňovaniu však predchádza výber tých najlepších, ktorých bude aj tento krát vyberať komisia zložená zo športových novinárov a odborníkov. Športové úspechy jednotlivcov ale aj kolektívov stačí nahlásiť na e-mailovej adrese organizátora podujatia, ktorým je mesto Nitra. Bez povšimnutia nezostanú ani funkcionári a tréneri klubov, ktorí sa výraznou mierou pričinili o výsledky svojich zverencov a úspechy družstiev. Medzi ocenených sa každoročne dostávajú aj zdravotne znevýhodnení športovci, ktorí majú tiež možnosť zaslať svoje návrhy na ocenenie. Návrhy na ocenenie  športovcov, trénerov, športových kolektívov, funkcionárov a zdravotne oslabených športovcov môžete zasielať na mailovú adresu siska@msunitra.sk. Mesto Nitra ponúka športovým klubom možnosť poukázať tým spôsobom na výkony a výsledky svojich športovcov a zviditeľniť tak nielen samotných športovcov ale jednotlivé športové kluby za, ktoré medailisti súťažia. Výber ocenených sa organizuje prostredníctvom návratky, ktorú je v prípade záujmu nutné vyplniť a zaslať na mailovú uvedenú adresu.

  Formular Ocenovanie   (Typ súboru – DOCX / Veľkosť súboru – 12.68 KB)