07. decembra 2017

Nitra je EMŠ - Primátor prevzal vlajku a cerfitikát

Mesto Nitra sa stalo Európskym mestom športu pre rok 2018 spolu s inými mestami európskych štátov. Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč prevzal v stredu 6. decembra v Bruseli certifikát a vlajku Európskeho mesta športu.

Prevzl Vlajku

     Po prebratí osvedčenia primátor Jozef Dvonč povedal: „Teší nás, že sa práve Nitra stala Európskym mestom športu pre rok 2018. Udelenie titulu je pre naše mesto povzbudením a motiváciou do ďalšej činnosti, nakoľko plánujeme pokračovať vo vytvorení ešte pozitívnejšieho vzťahu verejnosti k športovaniu. Chceme tiež pokračovať vo výstavbe a rekonštrukciách športovísk i vo finančnej   podpore pre vrcholový, mládežnícky a rekreačný šport.“

     Snahou mesta bude prilákať k športu čo najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta každej vekovej kategórie. „Mesto chce svojimi aktivitami prilákať aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali alebo sa športu venovali zriedka,“ povedal primátor Jozef Dvonč. Projekt nie je založený na dotačnej schéme, a preto bude snahou mesta vytvoriť hlavne pozitívny vzťah k športu spoluprácou so športovými klubmi a verejnosťou pri príprave a organizovaní športových podujatí. Vytvorením systému propagácie športových klubov, športovísk a podujatí prostredníctvom webovej stránky a cez sociálne médiá  budú môcť občania ľahšie získať informácie o športe. Tieto môžu využiť k aktívnemu alebo pasívnemu športovaniu. Vytvorený systém sa bude využívať aj po roku 2018.

     Proces kandidatúry začal v marci tohto roka, kedy bol na sekretariát ACES Europe zaslaný list deklarujúci snahu kandidovať na titul Európske mesto športu 2018. V septembri t.r. navštívila Nitru hodnotiaca komisia, ktorá dôkladne prezrela a posúdila športovú infraštruktúru mesta.  

Foto: http://www.piemmefoto.it/p333748071