18. decembra 2017

Mesto Nitra s čestným uznaním od Slovenského olympijského výboru

Mesto Nitra získalo od Slovenského olympijského výboru čestné uznanie za aktívnu účasť v projekte Olympijské festivaly Slovenska 2017.

Oms Nahlad

    

Mesto Nitra získalo od Slovenského olympijského výboru čestné uznanie za aktívnu účasť v projekte Olympijské festivaly Slovenska 2017. Uznanie sa týka konkrétne organizovania Olympiády Materských škôl v pôsobnosti mesta Nitra. Podujatie zorganizoval dňa 13.6.2017 Odbor školstva, mládeže a športu a tím učiteliek z MŠ. Išlo v poradí už o 20. ročník letnej olympiády detí materských škôl Mesta Nitry, ktorá sa konala na Atletickom štadióne Stavbár v Nitre.
Podujatia sa zúčastnilo 103 detí z 24 materských škôl v Nitre a 45 pani učiteliek.
Deti súťažili v disciplínach: beh, skok do diaľky, hod loptou obojruč.
Na olympiáde nechýbali tradičné symboly- ceremoniál s prinesením olympijskej vlajky a ohňa, olympijská hymna a na záver odovzdávanie medailí.