07. júna 2018

Olympijský deň 2018

Dňa 6.6.2018 sa na ihriskách Športového gymnázia uskutočnil olympijský deň pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl. Súťažiaci súťažili v troch disciplínach, a to prekážková dráha, beh 10 m letmo a hod medicinbalom z kolien. Súčasťou dňa bola aj vedomostná súťaž o olympizme.

O pitný režim sa opäť postarala Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

Foto 2