11. augusta 2017

Podpora klubov

Dňa 25.5.2017 sa uskutočnilo stretnutie, na ktoré boli pozvané všetky športové kluby a združenia.

Mestska Behy 2016

Primátor Jozef Dvonč im predstavil kandidatúru na titul Európske mesto športu a požiadal prítomných zástupcov klubov o podporu a spoluprácu. Športové kluby vyjadrili podporu mestu a nemali výhrady voči kandidatúre.