02. júla 2018

Raňajky v tráve

Mesto Nitra ako Európske mesto športu v rámci pikniku „Raňajky v tráve“ v Dražovciach priblížilo účastníkom históriu športu. Súčasťou pikniku bola expozícia o športe a športových aktivitách z obdobia 19. storočia.  Návštevníci si mohli zahrať šach so šachistami z Nitrianskeho šachového klubu Nitra, ale i bedminton,  petang či kroket.

Piknik00007