20. septembra 2018

Športová cesta Nitrianskym parkom

Nitra je v roku 2018 Európskym mestom športu a snahou tohto projektu je zapojiť sa do aktivít, ktoré prilákajú čo najviac ľudí ak aktívnemu spôsobu života – k športu. Cieľom je zorganizovať športové podujatie zamerané na rodinnú spoluprácu a spojiť olympijskú myšlienku prezentovanú barónom de Couberténom - „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ - s aktívnym trávením voľného času.

Poster Sportova Cesta Zelena

Nitra je v roku 2018 Európskym mestom športu a snahou tohto projektu je zapojiť sa do aktivít, ktoré prilákajú čo najviac ľudí ak aktívnemu spôsobu života – k športu. Cieľom je zorganizovať športové podujatie zamerané na rodinnú spoluprácu a spojiť olympijskú myšlienku prezentovanú barónom de Couberténom - „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ - s aktívnym trávením voľného času. Chceme zábavnou formou priblížiť ciele a náplň olympizmu a ponúknuť rodinám príjemný športovo-kultúrny deň, plný súťaží a kultúrnych akcií.

V rámci projektu budú vytvorené viaceré stanoviská na ktorých sa budú plniť rôzne úlohy. Každé stanovisko bude označené poradovým číslom.
Každý rodinný kolektív dostane pri registrácii mapku so zobrazením stanovísk na ktorom sa mu budú potvrdzovať absolvovanie jednotlivých disciplín. Po absolvovaní disciplín dostane každý kolektív účastnícky diplom a medailu.
Okrem súťažných disciplín budú prebiehať aj sprievodné akcie – bábkové divadlo, vystúpenie mladých hudobných skupín, vystúpenie Tanečnej školy Old School Brothers.
V priestoroch parku budú inštalované aj ďalšie športové atrakcie, ktoré nie sú súťažné a ich absolvovanie je dobrovoľné - biatlonový trenažér, bicyklový trenažér, streľba z luku, kajaková škola, hudobný stánok (vyskúšanie hrania na hudobných nástrojoch) a pod.
Priebeh A PRAVIDLÁ akcie:
Registrácia účastníkov bude prebiehať priebežne od 11.30 hod v parku na Sihoti (vedľa dreveného pódia). Registrácia bude prebiehať priebežne, až do 16.00. Každý zaregistrovaný rodinný kolektív dostane pri registrácii :
- mapku s umiestnením stanovísk
- karta na ktorú sa bude potvrdzovať absolvovanie príslušnej disciplíny
- voľné vstupy na sprievodné atrakcie (skákací hrad, lukostreľba, škola kajaku a pod.)
Po absolvovaní disciplín sa karta odovzdá na mieste registrácie a v prípade absolvovania 90 % stanovísk bude kolektív odmenený diplomom a medailou.
Každý kolektív môže súťaž absolvovať viackrát, každí súťažiaci môže byť členom viacerých kolektívov. Jedinou podmienkou je aby kolektívy boli rodinne previazaný.
Nie je potrebné absolvovať disciplíny v časovom limite a v poradí v akom sú očíslované. Každý si sám určí kedy a ktorú disciplínu chce absolvovať.

Spotova Cesta Mapka