12. októbra 2018

Športové dopoludnie v Materskej škole Štiavnická

Dňa 11.10. 2018 zorganizovala Materská škola Štiavnická 1, Nitra 10. ročník  Športového dopoludnia pre deti z MŠ Štiavnická 1,  MŠ Topoľová 6, MŠ Za Humnami 28, MŠ Nábrežie Mládeže 7, MŠ Ľ. Okánika 6, MŠ Okružná 1.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity a zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj pohybových schopností a zručností s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitostí a špecifiká jednotlivých detí.

Ms Stiavnicka1

Dňa 11.10. 2018 zorganizovala Materská škola Štiavnická 1, Nitra 10. ročník  Športového dopoludnia pre deti z MŠ Štiavnická 1,  MŠ Topoľová 6, MŠ Za Humnami 28, MŠ Nábrežie Mládeže 7, MŠ Ľ. Okánika 6, MŠ Okružná 1.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity a zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj pohybových schopností a zručností s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitostí a špecifiká jednotlivých detí. 
Na úvod sa deti rozcvičili tancom a športové dopoludnie sa uskutočnilo prostredníctvom rozprávkových disciplín. Na piatich stanovištiach vítali deti  hrdinovia z rozprávok, po vyriešení hádaniek deti mohli začať súťažiť a získať päť pečiatok. Na jednotlivých stanovištiach pomáhali žiačky zo ZŠ Fatranská. 
Na stanovišti “Pod pergolou“ sa deti mohli občerstviť bylinkovými čajmi a ovocím.
V areáli MŠ Štiavnická sa ozýval smiech, videli sme radosť zo  športového súťaženia, rozžiarene detské očká a to bol hlavný zámer tohto podujatia.