03. októbra 2018

Športové stretnutie seniorov - pozvánka

Jednota dôchodcov na Slovensku mestská organizácia č. 1 Nitra pozýva na slávnostné otvorenie Športového stretnutia seniorov dňa 5.10.2018.

Jds

Jednota dôchodcov na Slovensku mestská organizácia č. 1 Nitra pozýva na slávnostné otvorenie Športového stretnutia seniorov mesta Nitra dňa 5.10.2018 o 10:30h na ZŠ Tulipánová v Nitre. Podujatie sa koná pod záštitou Doc. Ing. Jozefa Dvonča CSc. primátora mesta Nitry a s finančnou podporou Mestského úradu v Nitre.

Program:

9:30-10:00 - prezentácia pretekárov

10:30 - slávnostné otvorenie športových hier

10:45 - 13:30 - priebeh súťaží

- stolný tenis muži, ženy (telocvičňa ZŠ)

- petanque muži, ženy (ihrisko ZŠ)

- mariáš muži, ženy (učebňa III. pavilón ZŠ)

13:40 - vyhodnotenie súťaží

14:00 - spoločný obed (školská jedáleň)