22. máj 2018

V Nitre sa uskutočnil Slovenský pohár v športovom aerobiku

Svoju premiéru mal Slovenský pohár JIPAST v športovom aerobiku 12.5.2018 v Nitre. Pretekári športového aerobiku sa týmto pridali k ostatným sekciám a okrem súťaží v Pohári federácií, ktorá je spoločná pre Českú aj Slovenskú gymnastickú federáciu majú naši pretekári možnosť štartovať aj v kolách Slovenského pohára JIPAST. Premiérové kolo zorganizoval klub ŠA Nitra.

Aerobik 3

Svoju premiéru mal Slovenský pohár JIPAST v športovom aerobiku 12.5.2018 v Nitre. Pretekári športového aerobiku sa týmto pridali k ostatným sekciám a okrem súťaží v Pohári federácií, ktorá je spoločná pre Českú aj Slovenskú gymnastickú federáciu majú naši pretekári možnosť štartovať aj v kolách Slovenského pohára JIPAST. Premiérové kolo zorganizoval klub ŠA Nitra.
Prvého kola sa zúčastnilo 100 pretekárov zo 7 klubov z celého Slovenska, rozhodcovia odrozhodovali 129 zostáv. Na prvé kolo to je  výborná účasť, z ktorej je vidieť, že športový aerobik sa nám pomaly, ale iste stále rozrastá.
Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách: nová generácia, mladšie žiactvo a staršie žiactvo.
2.kolo Slovenského pohára sa bude konať v septembri.
O pitný režim pre súťažiacich sa na podujatí postarala Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.