Športový klub telesne postihnutých a vozičkárov

Lukostreľba, Stolný tenis, Šach

Adresa

Športový klub telesne postihnutých a vozičkárov
Tr. A.Hlinku 55
949 01 Nitra

Športoviská mesta a SZTPŠ

Štatutár: Viliam Franko

www.vozickari.com
annnahomolova@azet.sk
037/7335 100
0905 898 943

Členovia

Počet športujúcich v klube: 16
Počet členov klubu: 16
Deti a mládež (4 -16 r.): 2
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): -
Nad 35 r.: 14