SZTŠ ZO Motoklub FÉNIX

Motoristický – TRIAL , ŠPRINTY , MOTOCROSS , MOTOTURISTIKA

Adresa

SZTŠ ZO Motoklub FÉNIX

Šúdolská 794/81
949 11 NITRA

Korešpondenčná adresa:
Nomoveského 4
949 12 NITRA

Klubovňa:
Krčméryho 2
949 01 NITRA

Kalvária, Komoča, celé Slovensko

Štatutár: Ing.Viliam Halmeš

www.mk-fenix.sk
mk-fenix@mk-fenix.sk
+421 911 66 13 12

Členovia

Počet športujúcich v klube: 1
Počet členov klubu: 6 + 1 čestný člen

Organizácia podujatí

Ako klub niekoľko rokov organizujeme hlavne medzinárodné preteky v TRIALE- pod záštitou primátora a Majstrovstvá Slovenska v ŠPRINTOCH pod SMF.

Úspechy klubu

Náš člen klubu Vladimír Kothayje v Triale 22-násobný Majster Slovenska, 1x MAJSTER EURÓPY a 1x 2.miesto na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY