TK Slávia SPU Nitra

Tenis

Adresa

TK Slávia SPU Nitra
Ďumbierska 2, P.O.BOX 10A
949 01 Nitra

Tenisové kurty
Chrenová, Ďumbierska 2

Štatutár: Ing. Pavel Matuščín

www.tknitra.sk
tknitra@tknitra.sk
+421903394046
+421910278778

Členovia

Počet športujúcich v klube: 160
Počet členov klubu: 143
Deti a mládež (4 -16 r.): 106
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 25
Nad 35 r.: 12

História a súčasnosť

TK Slávia SPU Nitra ako samostatný klub začal písať svoju históriu 15. júla 1991 osamostatnením sa tenisového oddielu z Telovýchovnej jednoty Slávia VŠP Nitra a zaregistrovaním občianskeho združenia na ministerstve vnútra. V tom čase s názvom Tenisový klub Slávia VŠP Nitra. Názov sa postupne menil na Tenisový club VŠP – AX – Výstavníctvo Nitra (1993), Tenisový klub Slovenská poľnohospodárska univerzita AX – Výstavníctvo Nitra (1996), Tenisový klub Nitra (2010) až na súčasný TK Slávia SPU Nitra. Významnou udalosťou na prelome rokov 2015/2016 bolo spojenie vtedajšieho TK Slávia SPU Nitra a Tenisového klubu Nitra. Tento krok znamenal rozšírenie a posilnenie hráčskej i trénerskej základne. Sídlom TK Slávia SPU Nitra je tenisový areál v Nitre na Ďumbierskej ulici č. 2, ktorý je majetkom Mesta Nitra a v súčasnosti ho spravuje (rovnako ako väčšinu ostatných športových objektov vo vlastníctve Mesta Nitra) Službyt Nitra s.r.o.

Súčasný názov klubu platí od 5.10.2016. TK Slávia SPU Nitra je občianskym združením zapísaným v registri občianskych združení MV SR. Riadi sa stanovami schválenými členskou schôdzou a potvrdenými MV SR a všeobecne platnými právnymi predpismi. TK vedie 7-členná Správna rada na čele s prezidentom TK, ktorý je štatutárnym zástupcom. Tréningovú činnosť v súčasnosti zabezpečuje 8 tenisových trénerov a 1 kondičný tréner. TK Slávia SPU Nitra má v súčasnosti v STZ registrovaných takmer 100 súťažných hráčov. V kurzoch a tenisových prípravkách sa tenisovému umeniu každoročne pravidelne priúča 50 - 70 detí. Teší nás stabilizovaný a pomerne veľký záujem rekreačných hráčov o pravidelné športovanie, ktorí uprednostňujú najmä štvorhru.

Riadiacim orgánom v tenise na Slovensku je Slovenský tenisový zväz (STZ). Je v ňom registrovaných asi 200 tenisových klubov a oddielov, okolo 5000 hráčov, trénerov a rozhodcov. Do tenisovej rodiny patrí aj veľa ďalších neregistrovaných hráčov. TK Slávia SPU Nitra dosahovanými výsledkami, množstvom a úrovňou organizovaných turnajov, majstrovských súťaží a hráčskou kvalitou, dlhodobo patrí medzi 15 najúspešnejších tenisových klubov v SR (STZ pravidelne zverejňuje rebríček klubov na svojej internetovej stránke – www.stz.sk). Je nesporné, že TK Slávia SPU Nitra je dôležitým prvkom v nitrianskom regióne, zabezpečujúcim v dnešných náročných podmienkach pravidelnú, kvalitnú pohybovú výchovu a zdravý telesný rozvoj najmä mládeže (od malých detí po juniorov), ale aj dospelých ľudí, pre ktorých sa stalo pravidelné športovanie životnou potrebou, alebo dokonca životným štýlom.

Zo športového hľadiska bohaté na športové podujatia medzinárodného významu boli najmä roky 1991 až 2003. V priebehu tohto obdobia klub zorganizoval 10 ročníkov finálového turnaja slovenského satelitného okruhu mužov a 4 ročníky ženského turnaja zaradené v termínovej listine ITF. Potom nasledovali tri ročníky zimných halových majstrovstiev Európy chlapcov do 16 rokov (kvalifikačná skupina), kde štartovali už v súčasnosti špičkoví svetoví tenisti a tenisové osobnosti ako napr. Rafael Nadal (Španielsko), Tomáš Berdych (Česko), Gael Monfils (Francúzsko), Sergej Stachovskij (Ukrajina), Lukáš Lacko (SR).

Významné úspechy dosiahli tenisti TK Slávia SPU Nitra v súťažiach družstiev. Družstvo junioriek získalo v rokoch 1998 – 2000 trikrát za sebou titul Majstra SR (nehrajúci kapitán Stanislav Hrozenský - 1998, Pavel Matuščín - 1999, 2000). Družstvo žien pôsobí v extraligovej súťaži nepretržite viac ako 15 rokov.  Za toto obdobie vybojovalo dvakrát titul Majstra SR (2003-2004), 2x striebornú (2005, 2015) a 4x bronzovú medailu (2002,2007,2014,2017). V rokoch 2003-2007 družstvo viedol Pavel Matuščín, neskôr Petra Pochabová a Ján Studenič.  V najvyššej tenisovej súťaži pôsobilo do roku 2007 aj družstvo mužov. V roku 2004 získalo bronzovú medailu. K medailovej zbierke sa tým najcennejším kovom pridali aj mladší žiaci a staršie žiačky pod trénerským vedením Petry Pochabovej.

Ako individuality sa v uvedenom období najvýraznejšie presadili Tatiana Zelenayová, Igor Zelenay, Stanislava Hrozenská, Andrea Šebová, Ján Frančák, Mária Živčicová, Michaela Pochabová, Erik Csarnakovics, ktorí získavali medaily nielen na Majstrovstvách SR, ale ich nosili aj z európskych či svetových šampionátov ako reprezentanti Slovenska. V súčasnosti sa už niektorí z nich ako tréneri podieľajú na výchove novej generácie tenistov (Hradecká-Šebová, Frančák). V posledných rokoch najviac zažiarila juniorka Tereza Mihalíková, víťazka dvojhry (2015), finalistka dvojhry a víťazka štvorhry (2016) na juniorskom Australian Open, 5.hráčka svetového juniorského rebríčka, ktorú 9 rokov trénersky viedol Ján Studenič.  Viacerí z menovaných boli vyhodnotení ako najúspešnejší športovci Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja (napr. Zelenayová, Mihalíková). Do budúcnosti sú veľkým prísľubom výkony 14-ročnej Biancy Behúlovej, ale aj sestier Nelly a Vivienne Víghových, Jakuba Frančáka a Lucii Hradeckej.

TK Slávia SPU Nitra každoročne usporiada niekoľko celoštátnych turnajov detí, mládeže a dospelých za účasti 60 -90 hráčov na každom z nich. V súťažiach družstiev okrem už spomínaného extraligového družstva žien štartovalo každoročne 6 – 10 družstiev mládeže a v minulosti aj družstvo mužov.

Viacerí členovia TK Slávia SPU Nitra pôsobia v riadiacich orgánoch regionálneho aj Slovenského tenisového zväzu. Ján Frančák st. je dlhoročným predsedom Slovenskej tenisovej rady, Marián Uhrík už desaťročia vychováva tenisových rozhodcov.  Ako rozhodcovia súťaží družstiev dlhodobo pôsobia Marián Uhrík, Radoslav Uhrík, Pavel Matuščín, Ján Frančák ml., Ján Frančák st. Svoje kvality preukazujú aj ako čiaroví rozhodcovia medzinárodných turnajov ATP, ITF usporiadaných v SR, ale aj v zápasoch DAVIS-CUP a FED-CUP hraných v SR.  STZ ocenil prínos niektorých členov TK Slávia SPU Nitra pre rozvoj tenisu na Slovensku. Zdenko Belaj, Ján Frančák st., Pavel Matuščín, Marián Uhrík, Štefan Varchulík sú držiteľmi druhého najvyššieho vyznamenania STZ a to medaily „Za zásluhy o rozvoj tenisu“.

Turbulentné obdobie prežíval klub v roku 2010, ktoré vyústilo do zmeny štatutárneho zástupcu, keď dlhoročného prezidenta TK Zdenka Belaja vystriedal Pavel Matuščín. Kým v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tenisový areál na Chrenovej lákal svojím vzhľadov, v súčasnej dobe by si už po štvrťstoročí zaslúžil výraznú rekonštrukciu, aby si doň nachádzalo cestu čo najviac detí a mládeže, aby v ňom mohli opäť vyrastať úspešní reprezentanti mesta, regiónu ba aj Slovenska.

K zvyšovaniu výkonnosti významnou mierou prispieva od roku 2010 zavedené týždňové jarné a jesenné kondičné sústredenie pre hráčov vekovej kategórie mládeže s priemernou účasťou 30 tenistov. Rovnako tak pravidelné celoročné kondičné  tréningy vedené špecialistom.

Osvedčuje sa organizovanie letných tenisových táborov pre deti zamerané však nielen na výučbu tenisu, ale aj na všeobecnú pohybovú prípravu a podľa možnosti spojenú aj s výučbou anglického jazyka, o ktoré je čoraz väčší záujem.

TK Slávia SPU Nitra organizovaním športovej činnosti dáva každoročne príležitosť ďalším a ďalším deťom naučiť sa základy tenisu, privyknúť pravidelnému zdravému pohybu na čerstvom vzduchu, zdravému využitiu voľného času. Teda tomu, čo dnešnej mladej generácii čeliacej nebezpečenstvu chorôb z nedostatku pohybu a dlhodobého vysedávania pri počítačoch, čeliacej nástrahám nebezpečenstva ulice, veľmi chýba k ich zdravému vývoju. Tým, ktorým tento šport a pravidelný pohyb učaruje, ponúkame a umožňujeme pokračovať v pravidelnej tréningovej činnosti a zapojení sa do súťažného tenisu. Veríme, že tak ako doteraz, aj naďalej to bude aj s podporou Mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďalších subjektov, ktorým nie je osud mladej generácie ľahostajný.