TOP liga

Malý futbal

Adresa

TOP liga
Jašíková 24
821 03 Bratislava

Športovisko: hracia plocha s umelou trávou - FC Nitra

Štatutár: 

nitra.topliga.sk
vedenie@topliga.sk

Členovia

Počet športujúcich v klube: 400
Počet členov klubu: 400
Deti a mládež (4 -16 r.): 0
Skupina 17-34 r.: 350
Nad 35r.: 50