Fatralandia - agentúra zážitkov

Šport pre všetkých

Adresa

Fatralandia - agentúra zážitkov
Narcisova 17
Nitra 949 01

Stará vodáreň park Sihoť, Nitra

Štatutár: Šetfan Šušlik

www.fatralandia.sk
tel.: 0919079401
fatralandia@fatralandia.sk

Členovia

Počet športujúcich v klube: 150
Počet členov klubu: 25
Deti a mládež (4 -16 r.): 100 /
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 25
Nad 35 r.: 25