Mestský futsalový klub Nitra

Futsal
Futsal

Adresa

Mestský futsalový klub Nitra
Benkova 12
949 11 Nitra

Mestská športová hala Klokočina

Štatutár: 
Miloslav Horka
Peter Peciar

Mfsk@centrum.sk
0911 318 950

Členovia

Počet športujúcich v klube: 45
Počet členov klubu: 52
Deti a mládež (4 -16 r.): 2
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 33
Nad 35 r.: 3