Nitra Knights

Americký futbal

Adresa 

Nitra Knights
Kajsa 1
951 41 Lužianky

FC Nitra
Jasenského 4
Nitra

Štatutár: Martin Lauko

www.facebook.com/KnightsNR
knightsnitra@gmail.com
0905 77 96 91

Členovia

Počet športujúcich v klube: 42
Počet členov klubu: 42
Deti a mládež (4 -16 r.): 4
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 35
Nad 35 r.: 3