ŠK AQUATICS Nitra

Plávanie

Adresa

ŠK AQUATICS Nitra
Radová 9
Nitra 949 01

SPU Nitra

Štatutár: 
Miroslav Ábel

www.aquaticsnitra.com
aquaticsnitra@gmail.com
+421905237451

Členovia

Počet športujúcich v klube: 124
Počet členov klubu: 120
Deti a mládež (4 -16 r.): 110
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 2
Nad 35r.: 12