Ambasádori projektu

Celý projekt budú zastrešovať ambasádori, ktorí sa budú snažiť propagovať šport medzi širokou verejnosťou. Stretnutie s ambasádormi sa uskutočnilo dňa 9.6.2017, kde všetci oslovení vyjadrili podporu projektu a vyjadrili sa, že sa budú snažiť prispieť svojím postavením k rozvoju športu v meste Nitra. 

Ambasádormi projektu sa stali: 

Dušan Milo
Marek Kardoš
Ľubomír Moravčík
Tibor Hlavačka
Jozef Husárik
Lukáš Baláži
Peter Varinský - mediálna stránka

Ems 7