Opis projektu

Asociácia európskych miest športu pri Európskej Únii (ACES Europe) sa usiluje o podporu športu medzi všetkými občanmi Európskej únie, okrem iných, obzvlášť podporuje zvýhodnené skupiny, deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Zámerom ACES Europe je tiež podporovať súkromné a verejné iniciatívy s cieľom zvýšiť podporu športu na miestnej úrovni, a to nielen z profesionálneho športového  hľadiska, ale aj ako priestor pre sociálnu súdržnosť a zlepšenie zdravia a kvality života občanov. ACES Europe každý rok udeľuje tituly Európske hlavné mesto športu. Nitra sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu 2018, nakoľko tento titul je platný pre mestá s počtom obyvateľov od 25 000 do 499 999. Tento rok je Európskym mesto športu Banská Bystrica a v roku 2016 to boli Košice.

Ems 8

ČO TO ZNAMENÁ ZÍSKAŤ TITUL HLAVNÉ MESTO ŠPORTU?

  • medzinárodné uznanie
  • zviditeľnenie mesta
  • zvýšenie úrovne športovej a rekreačnej politiky mesta (šport a cestovný ruch)
  • zaradenie mesta do najväčšej siete miest športu v Európe
  • zdieľanie skúsenosti medzi členmi 
  • možnosť podieľať sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka
  • získanie možností zapojiť sa do rôznych UE grantov s ďalšími mestami

Projekt nie je založený na dotačnej schéme, a preto snahou mesta bude vytvoriť hlavne pozitívny vzťah k športu spoluprácou so športovými klubmi a verejnosťou pri príprave podujatí alebo organizovaním športových podujatí. Vytvorením funkčného systému propagácie športových klubov, športovísk a podujatí prostredníctvom webovej stránky alebo cez sociálne médiá sa občania budú môcť ľahšie dostať k informáciám o športe. Získané informácie budú môcť následne využiť k aktívnemu alebo pasívnemu športovaniu.