KLUB MAUR PLUTO

JU JUTSU (tradičné japonské)

Adresa

KLUB  MAUR  PLUTO
Dlhá 7
949 01 Nitra

Zápasnícka hala pod hradom

Štatutár: Mgr. Martin Uram

www.klubmaurpluto.sk
martin.uram19@gmail.com
0905 222 521

Členovia

Počet športujúcich v klube: 25
Počet členov klubu: 20
Deti a mládež (4 -16 r.): 6
Väčšinová skupina (17 - 34 r.): 8
Nad 35 r.: 6